Under rubriken ”Aktuellt” upplyser SkatteNytts biträdande redaktör i decembernumret att RSV har begärt viss lagändring i fråga om beräkningen av survunderlaget och att ”denna begäran är en följd av en regeringsrättsdom av den 28 september 1982 som ännu så länge är hemlig”. Denna begäran hade enligt denna notis redan lett till proposition.

Det krävs ingen större fantasi för att föreställa sig att domen ifråga gick RSV emot, att fråga var om ett förhandsbeskedsmål och att det enligt RSV antagligen rörde sig om en lucka eller likvärdigt misstag i lagstiftningen.

Men är det värdigt ett rättssamhälle att från dem som lever och verkar under lagarna, innehålla sådana viktiga och ev. rättsskapande besked om skattelagarnas innehåll som regeringsrättens avgöranden? Hemligheten av regeringsrättens domar bör absolut inskränkas till att enskilda parters namn och förhållanden maskeras effektivt. I övrigt är det i ett rättssamhälle ett väsentligt såväl allmänt som enskilt intresse att lagens innehåll klargöres – på gott eller ont – för alla som berörs därav.

Framförallt känns det påtagligt olustigt om det skulle vara så, att RSV ”smusslar” med regeringsrättens domar för att snabbt och diskret kunna förändra ett sådant rättsläge som RSV finner det vara ett allmänt intresse att tillrättalägga.

Torbjörn Arve

Torbjörn Arve är svensk affärs- och skattejurist i Kron & Arve AG, Zyrich.