Skattenytt nr 6 1996 s. 317

A Inkomstskatt

1 Gemensamma regler för inkomstberäkningen

1.1 Tävlingsvinst

I RÅ 1995 ref 100 ansåg RR vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, inte vara ersättning för deltagande i programmet och inte heller ersättning för en förhållandevis ringa minnesprestation. Undantaget från skatteplikt i 19 § KL för vinst i svenskt lotteri ansågs därför tillämpligt.

I en rad tidigare rättsfall har vinster i spelprogram som sänts i TV ansetts vara ersättning för medverkan i TV-programmet och följaktligen bedömts vara inkomst av tjänst; jfr exempelvis RÅ 1991 not 163. Den skillnaden förelåg här att det inte var TV-bolaget utan Röda Korset som anordnade lotteriet, och därför ansågs inte vinsterna vara ersättning för medverkan i TV-programmet. En fråga som kan ställas i anslutning härtill är om inte en tävlingsarrangör har ett sådant intresse av den publicitet som en TV-sänd tävling ger att vinsterna borde kunna ses som ersättning för medverkan i TV-sändningen även om inte TV-bolaget stått för dem. Den bedömningen gjorde dock inte RR, och frågan är då om RR:s bedömning gäller om tävlingsarrangören inte är en ideell organisation utan ett kommersiellt företag.

Nästa steg i avgörandet var att RR fann att själva tävlingsdeltagandet innebar en så begränsad minnesprestation att vinsterna inte kunde anses vara ersättning för prestationen.

1.2 Avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionär

RÅ 1995 not 10. A erhöll folkpension i form av förtidspension. Den första utbetalningen innefattade även retroaktiv pension. RR fann till skillnad från underinstanserna att den retroaktiva pensionen inte skulle medräknas vid beräkning av avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt 50 § 2 mom. fjärde st. KL och 9 § 2 mom. SIL i deras lydelser vid 1990 års taxering.

Peter Melz

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...