Skattenytt nr 6 1999 s. 350

F Övriga indirekta skatter

Kompensation för koldioxidskatt

Endast ett mål har under 1998 avgjorts på området övriga indirekta skatter, RÅ 1998 not 97. AB Nygaards Trädgårdsodlingar begärde 1992 att få skattebefrielse från att betala koldioxidskatt. Motivet till begäran var att bolaget ledde tillbaka den koldioxid som fanns i rökgaserna från den naturgas som bolaget eldade för uppvärmning, in i växthus där bland annat gurkor odlades. Tidigare hade koldioxid köpts in för att föra in i växthusen för att öka växtligheten. Bolaget ansåg att det genom detta förfarande tog tillvara en stor del av koldioxiden och gjorde en insats för att minska växthuseffekten. I ett intyg från en fristående odlingskonsult angavs att koldioxidutsläppen minskat med ca 15 %.

Enligt 4 § i den numera upphävda 1990 års koldioxidskattelag gällde att den som begränsat sina utsläpp av koldioxid i samband med förbrukning av bränslet hade möjlighet att efter ansökan hos RSV erhålla kompensation för skatten i förhållande till hur mycket som utsläppet minskat med.

RSV medgav inget avdrag med motiveringen att en aktiv teknisk reningsåtgärd måste ha vidtagits. RSV gjorde här uppenbarligen en tolkning av sina egna rekommendationer RSV Ip 1992:1 av vilka framgick att kompensation endast borde medges för koldioxid som avskilts ur rökgaserna. KRS gjorde ingen ändring.

RR fann dock att underinstansernas tolkning inte hade stöd vare sig i lagen eller i förarbetena (prop 1989/90:111 s. 153 f.), varför kompensation medgavs.

Eftersom fallet gäller den numera upphävda koldioxidskattelagen och den aktuella bestämmelsen inte tagits in i den nya energiskattelagen (1994:1776), är det av begränsat intresse ur energiskattesynpunkt. Möjligen är det däremot av större intresse ur den synpunkten att en rätt till avdrag eller motsvarande inte kunde inskränkas i RSV:s rekommendationer utan stöd av lag, eller åtminstone förarbeten.

Gunnar Rabe

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...