Johan Salsbäck har avlidit. Vi kom främst i kontakt med Johan Salsbäck i arbetet för Skattenytt. Där inträdde han i redaktionskommittén 1991 och deltog flitigt i arbetet, när inte sjukdomen la hinder i vägen, ända fram till sin död. Han var en verkligt nyttig och intresserad medarbetare som kom med många olika slags artikelidéer, naturligt nog främst med inriktning på nyheter i lagstiftningen, och han var även själv en flitig författare i Skattenytt.

Johan Salsbäck var från 1975, med några års avbrott för arbete på Industriförbundet, verksam på finansdepartementet, sedan 1988 som chef för skatteavdelningen. Han hade en viktig roll i den stora skattereform som utarbetades i departementet i slutet av åttiotalet. En för honom särskilt omhuldad fortsättning på inkomstskattereformen var den författningstekniska översyn som därefter påbörjades och som nyligen resulterat i propositionen om Inkomstskattelagen. Johan Salsbäck var Skattelagskommitténs första ordförande och var mån om reformens fortsättning genom departements- och lagrådsbehandlingen.

Johan Salsbäck hade flera kontaktytor utanför finansdepartementet. Skattenytt är redan nämnd. Andra var styrelseuppdrag i exempelvis Riksskatteverket samt i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet. I sistnämnda råd hade vi åter förmånen att komma i kontakt med Johan Salsbäcks intresse för skatterättslig och skatteekonomisk forskning.

Vi minns Johan Salsbäck för hans stora insatser på skatteområdet och för hans orubbliga viljestyrka att göra sitt yttersta för arbetsuppgifterna men även i kampen mot sjukdomen, främst saknar vi dock en humoristisk och pålitlig god vän.

Peter Melz

Bertil Wiman

Robert Påhlsson