Skattenytts redaktionssekreterare sedan ett flertal år, Jesper Öberg, lämnar nu sitt uppdrag. Han har skött sitt uppdrag på ett mycket bra sätt, och vi som arbetar med tidskriften tackar honom hjärtligt för det goda samarbetet. Jesper disputerade den 15 september på sin avhandling Mervärdesbeskattning vid obestånd, och han tjänstgör numera som universitetslektor vid Juridiska fakulteten i Stockholm. Jag är övertygad om att han framdeles kommer att dyka upp som artikelförfattare i Skattenytt.

Samtidigt har jag nöjet att hälsa tidskriftens nya redaktionssekreterare, jur. kand. Ann-Sofie Henriksson, hjärtligt välkommen. Ann-Sofie tjänstgör som universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Hon har också bred erfarenhet från arbete i skatteförvaltningen och vid revisionsbyrå.

Robert Påhlsson