Skattenytt nr 6 2000 s. 342

A Inkomstskatt

A11 Speciella företag

11.1 Bostadsföretag enligt 2 § 7 mom. SIL

RÅ 1996 not. 246 (fhb). En bostadsrättsförening hade avstyckat en del av sin fastighet där kommersiella lokaler fanns och sålt den till ett aktiebolag. Aktierna hade överlåtits till medlemmarna, men skulle troligen återköpas av föreningen. Frågan var om ett förvärv av aktierna alternativt ett direkt återköp av lokalfastigheten skulle medföra att föreningen inte var ett äkta bostadsföretag.

Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked att föreningen inte under angivna förutsättningar skulle komma att uppfylla kraven i 2 § 7 mom. SIL. Motiveringen var att föreningen genom att direkt eller indirekt inneha lokalfastigheten fick ”anses bedriva annan verksamhet i mer än ringa omfattning”.

Vad först angår det direkta ägandet av lokalfastigheten finns inget särskilt att kommentera, då det är klart att lokaluthyrning inte uppfyller kravet på att bereda bostäder åt medlemmar. Att lokaluthyrningen sker på en särskild fastighet kan knappast påverka den bedömningen.

Vad gäller det indirekta innehavet av lokalfastigheten får tillämpningen anses följa av gränsdragningsbestämmelsens utformning. Det kan däremot anföras vissa principiella skäl mot att ett aktieinnehav skall beaktas; se vidare min artikel i Skattenytt 2000 s. 238 ff.

11.2 Fideikommissbo

RÅ 1999 not. 286 (fhb). Enligt särskild lagstiftning i lagen om inkomstbeskattning av fideikommisbo m.m. skall en realisationsvinstbeskattning inte ske ”om den som erhållit aktie i fideikommissaktiebolag vid avveckling av fideikommiss avyttrar aktien”. Frågorna i målet gällde om undantaget gällde vid ett dödsbos försäljning av aktier i ett fideikommissaktiebolag respektive om efter skifte de f.d. dödsbodelägarna sålde aktierna.

Regeringsrätten ansåg inte att bestämmelsen var tillämplig. På grund av frågans speciella karaktär kommenteras det inte närmare.

Peter Melz

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...