Skattenytt nr 10 2001 s. 603

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Nya mål i EG-domstolen

EG-fördraget och moder/dotterbolagsdirektivet

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 52 och 58 (numera 43 och 48) i EG-fördraget samt av moder/dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG) har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Målet gäller nationell lagstiftning enligt vilken ett moderbolag endast kan dra av kostnader som är hänförliga till ett dotterbolag som är etablerat i en annan medlemsstat om detta dotterbolag har beskattningsbar inkomst i den medlemsstat där moderbolaget har sitt säte.

(Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën)

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 5, 6 och 17 i det sjätte momsdirektivet (77/ 388/EEG) har anhängiggjorts hos EG-domstolen. Målet gäller dels nationell lagstiftning enligt vilken användning av personbilar i princip inte ger rätt till avdrag av den ingående mervärdesskatt som betalats, dels nationell lagstiftning enligt vilken användning av personbilar som leasats i en annan medlemsstat är mervärdesskattepliktig, när företaget har rätt att göra avdrag för den ingående skatten i den medlemsstat där leasegivaren finns.

(Mål C-155/01 Cookies World Vertriebsges.m.b.H.iL. mot Finanzlandesdirektion für Tirol)

Vidare har även ett annat mål angående tolkningen av det sjätte momsdirektivet med avseende på nationella lesingbestämmelser anhängiggjorts. Målet gäller bestämmande av orten för en leasegivares tjänst vid fordonsleasing, när leasetagaren köper bränslet i leasegivarens namn och på dennes räkning och leasegivaren är etablerad i en annan medlemsstat.

(Mål C-185/01 Auto Lease Holland BV mot Bundesamt für Finanzen)

SVERIGE

Rättsfall

Väsentlig anknytning till Sverige

Regeringsrätten har i en dom den 10 juli 2001 bedömt att innehav av tio procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag inte medför att aktieägaren har väsentlig anknytning till Sverige efter en utflyttning.

(Mål nr 1219-2001. Domen refereras utförligare under rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt.)

Redaktör Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...