Innehåll

Skattenytt nr 6 2001 s. 411

Sökordsregister 2000 års rättsfall

Andelsbyte

– omstruktureringar

332/01

– uppskovsbelopp

320/01

Anskaffningsvärde

– aktier efter konvertering

310/01

– återköp av aktier

310/01

Anteciperad utdelning

– rätt beskattningsår

318/01

Arbetsgivaravgifter

– konkursbo

381/01

Arbetskraftens rörlighet EGD

– sambeskattning av makar

383/01

– socialförsäkringsavgift

384/01

Artikel 6, skattetillägg

348/01, 352/01

Arvsskatt

– arvsavstående vid efterarv

366/01

– befrielse från skattskyldighet

367/01

Avkastningsskatt

– pensioner, trust

375/01

Avyttring

– indragning av aktier

309/01

– inlösen av aktiekorg

309/01

– konvertering av aktier

309/01

– skuldavbetalning

309/01

– ändring av bolagsordning

308/01

Besvär i särskild ordning

– instansordningen

353/01

– okunnighet

353/01

Bidrag, forskning

316/01

317/01

Bilförmån, jämkning

303/01

Bolagsordning, ändring

– avyttring

309/01

Bonus

– tillgänglig för lyftning

301/01

Byggnadsrörelse

– omsättningstillgång

312/01, 333/01

Captivebolag

337/01

Delägarrätt

– finansiellt instrument

308/01

Direkt effekt EGD

397/01

Eftertaxering

– oriktigt meddelande

353/01

EG-fördraget

– fria kapitalrörelser

320/01

– Lex Asea

320/01

EG-konform tolkning EGD

397/01

Ekonomisk förening

– avdrag för utdelning

336/01

Ersättning för processkostnader

361/01

Etableringsfrihet EGD

– förlustavdrag

383/01

– förmögenhetsbeskattning

382/01

– kapitalvinster

382/01

Etableringsfrihet RR

– koncernbidrag

329/01, 337/01

– lönesummeregeln

324/01

Europakonventionen

– skattetillägg

348/01, 352/01

Fastighetstaxering

– indelning, mässhall

363/01

Finansiellt instrument

– delägarrätt

308/01

– syntetiska optioner

308/01

Folkbokföring

– utsänd

337/01

Forskning, bidrag

316/01

317/01

Fria kapitalrörelser,

se kapitalrörelser, fria

Fri rörlighet för arbetskraft,

se arbetskraft

Fri rörlighet för varor,

se varor

Fusion, investmentföretag

– kapitalvinstuppskov

319/01

Fåmansföretag

– lönesummeregeln

322/01

– utomståenderegeln

324/01

– verksam betydande omfattning

324/01

Förmögenhetsskatt

– trust

364/01

Försäljningsskatt på motorfordon

379/01

Förvaltningsutgifter

– avdrag

307/01

Handel med fastigheter

– utdelning

313/01

Handelsbolag

– upplösning, omsättningstillgång

326/01

Ideell förening

– hävdvunnen finansiering

334/01, 335/01

– naturlig anknytning

335/01

Indragning av aktier

– avyttring

309/01

– kapitalförlust

311/01

Inlösen av aktiekorg

– avyttring

309/01

Instansordningsprincipen

353/01

Investmentföretag

– fusion, kapitalvinstuppskov

319/01

Jämkning, bilförmån

303/01

Kapital

– avdrag förvaltningskostn.

307/01

Kapitalanskaffning,

indirekt skatt på EGD

– Portugal

388/01

Kapitalförlust (reaförlust)

– indragning av aktier

311/01

Kapitalrörelser, fria EGD

– aktieutdelning

386/01

Kapitalvinst (Reavinst)

– aktier, konvertering

310/01

– andelsbyte

320/01

– återköp av aktier

310/01

Kommanditbolag

– kapitaltillskott

327/01

Koncernbidrag

– fusionsregeln

329/01

– underskottslagen

320/01

– utländskt bolag emellan

337/01

Koncernbidragsspärren

– underskottslagen

320/01

Konkursbo

– arbetsgivaravgifter

339/01, 381/01

Kontantprincipen

301/01

Kontrolluppgift, tidning

347/01

Konvertering av aktier

– avyttring

309/01

Lex Asea, EG-fördraget

320/01

Löneskatt pensioner,

– SPP-återbetalning

376/01

– underlag

376/01

Lönesummeregeln

322/01

– EG-rätten

324/01

Mervärdesskatt EGD

– direkt och omedelbart

samband

393/01

– holdingbolag avdragsrätt

391/01

– lagändring

392/01

– likabehandlingsprincipen

391/01

– medicinska tjänster

390/01

– offentligrättsligt organ

389/01

– ogiltigt rådsbeslut

394/01

– omsättningsland

byggtransport

391/01

diskriminering

391/01

– parkeringsplats

389/01

– rättelse

392/01

– smuggling

395/01

– startkostnader för nedlagd verksamhet

393/01

– vägtullar

390/01

– åttonde direktivet

394/01

Mervärdesskatt RR

– avdragsrätt, personbilar

373/01

– allmän nyhetstidning

371/01

– begagnad vara, häst

373/01

– konstverk

371/01

– kundfordringar

372/01

– lease-leaseback

369/01

– omsättningsland, arbete på lös egendom

370/01

– omsättningsland, spritförsäljning

371/01

– skatteupplag

369/01

– skattskyldighet,

utgivningsbevis

368/01

Moder/dotterbolagsdirektivet EGD

– arvs- och gåvoskatt källskatt

386/01

Näringsverksamhet

– eller tjänst

313/01

Omstruktureringar

– andelsbyten

332/01

– underskottsavdrag,

kommissionärsavtal

331/01

koncernbidrag

331/01

Partshabilitet

– bolag i avslutad konkurs

358/01

Pension

– avkastningsskatt, trust

376/01

– löneskatt, SPP

376/01

– löneskatt, underlag

377/01

– tillgänglig för lyftning

302/01

Pensionsförsäkring

– överföring

305/01

306/01

Processuella frågor EGD

– informationsutbyte

403/01

Prövningstillstånd

– i kammarrätten

361/01

Punktskatter EGD

– ogiltigförklaring

396/01

– språkversioner

396/01

Reklamskatt

– annonsblad

378/01

– EG-rätt

377/01

– populärpress

378/01

– reklamfinansierad telefoni

378/01

Resekostnader, studier

305/01

Resning

– avdrag resor till arbetet

355/01

– förbättringskostnader

355/01

– flygplansleasing

354/01

– nya omständigheter

356/01

– odaterade kvittenser

357/01

– pensionsgrundande inkomst

354/01

– ställföreträdansvar

354/01

Ryms-inomregeln

– unit linked

316/01

Ränteavdrag

– bostadsrätt

307/01

Rätt beskattningsår

– anteciperad utdelning

318/01

Rättsprövning

– avstående från arv

360/01

Sambandet redovisning/

beskattning

– reparation

317/01

– valutakursförändringar

319/01

Skatteflyktslagen

– koncernbidrag

320/01, 340/01

– koncernbidragsspärren

320/01

Skattereduktion

– byggnadsarbeten

362/01

Skattesystemets inre sammanhang EGD

387/01

Skattetillägg

– Europakonventionen

348/01

Socialförsäkringsavgifter EGD

– annat lands försäkring

400/01

– arbetskraftens rörlighet

384/01

– flyttning

399/01

– rättsverkan av intyg

400/01

– utsändning

401/01

Sponsring

– Operan

315/01

Studier, resekostnader

305/01

Styrelsearvode, tjänst

304/01

Syntetiska optioner

– finansiellt instrument

308/01

Taleändring

342/01, 345/01

Tillgänglig för lyftning

301/01

Tjänst

– eller näringsverksamhet

313/01

– styrelsearvode

304/01

Tobaksbeskattning EGD

– Grekland

398/01

– Tyskland

397/01

Trust, pensionsförsäkring

302/01, 314/01, 334/01

Underskottslagen

– koncernbidrag

320/01

– koncernbidragsspärren

320/01

Unit linked

– ryms-inomregeln

316/01

Utdelning

– handel med fastigheter

313/01

– lön

303/01, 339/01

Uppskovsbelopp

– andelsbyte

320/01

Uttagsbeskattning

– hyresupplåtelse

314/01

– överföring av kontanter

314/01

Utvidgade reparationsbegreppet

– redovisningen styr

317/01

Valutakursförändring

– redovisningen styr

319/01

Varors fria rörlighet EGD

– exportskatt tobak

384/01

– importskatt

385/01

Verklig förlust

– golfaktie

310/01

– indragning av aktier

310/01

– omstrukturering

332/01

Vite

– behörig domstol

360/01

– utdömande av

360/01

Återköp av aktier

– anskaffningskostnad

310/01

Återställande av försutten tid

– odaterade kvittenser

– ombud

357/01

Äkta bostadsföretag

– utgången av året avgör

311/01

Överföring

– pensionsförsäkring.

305/01

306/01

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...