Tio år har snart gått sedan den taxering då de nya reglerna i ”århundradets skattereform” tillämpades första gången. Skatterätten är dock lika föränderlig och dynamisk som den alltid har varit i modern tid. År 2002 kan vi av allt att döma förvänta oss lagstiftning om bl.a. slopad kapitalvinstbeskattning vid försäljning av dotterbolagsaktier, samt förslag om förändringar på det s.k. 3:12-området. Helt säkert kommer också utvecklingen i rättspraxis att även i år ge upphov till många intressanta analyser. Skattenytts ambition är naturligtvis att noggrant följa denna utveckling, och vi hälsar som vanligt gamla och nya läsare, såväl som författare, välkomna till ett nytt år med tidskriften.

Robert Påhlsson

Christer Silfverberg

Kristina Ståhl