Innehåll

Skattenytt nr 9 2002 s. 453

TEMA: Förfarandet

Förfarandet vid beskattningen har reformerats i flera olika avseenden under senare år. Det har framförallt betingats av ändrade materiella skatteregler, organisatoriska förändringar och den tilltagande datoriseringen i samhället. Skattenytts temanummer ägnas därför denna gång åt olika aspekter på förfarandet vid beskattningen.

Införandet av taxeringslagen innebar betydande förändringar i taxeringsförfarandet. Lagen har nu varit i kraft i drygt tio år. Temanumret inleds med att Börje Leidhammar presenterar en utvärdering som gjorts med utgångspunkt i vissa statistiska undersökningar. I artikeln diskuteras om målsättningen med taxeringsreformen förverkligats. I anslutning därtill redovisar Kerstin Nyquist ett förslag från Svenskt Näringsliv om att inrätta ett särskilt forum för skattemål som rör de 350 största koncernerna.

Ett ämne som tidigare varit relativt sparsamt behandlat i den juridiska litteraturen är vad som krävs för att prövningstillstånd skall meddelas i Regeringsrätten. Temanumret fortsätter med att Arne Baekkevold i en artikel belyser detta ämne. Han ger också vissa råd om vad klagandena bör göra för förbättra sina möjligheter att få prövningstillstånd.

En ny lag om självdeklarationer om kontrolluppgifter skall tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De nya bestämmelserna kommenteras av Börje Leidhammar. Därefter presenterar Ulf Kjellin den senaste utvecklingen när det gäller möjligheten att lämna en elektronisk deklaration via Internet och vilka framtidsplaner som finns att successivt bygga ut denna tjänst.

Det svenska förhandsbeskedsinstitutet, som vid en internationell jämförelse är tämligen unikt, har nyligen fyllt 50 år. I en artikel tecknar Carl-Gustaf Wingren utvecklingen och behandlar också den praktiska hanteringen av förhandsbeskedsärenden hos Skatterättsnämnden. I en påföljande artikel föreslår Erik Haglund att förhandsbeskedsinstitutet skall kompletteras med en möjlighet för de skattskyldiga att få ett bindande besked av skattemyndigheten i skattefrågor som har litet prejudikatsintresse men stort intresse för den skattskyldige.

Den 1 juli 2001 överfördes uppgiften att registrera bouppteckningar och fastställa arvsskatt från tingsrätterna till skattemyndigheterna. I konsekvens härmed ändrades förfarandet vid överklagande. Monika Linder ger i en artikel en överblick över de ändrade reglerna.

Systemet med skattekonton har nu varit i bruk några år och RSV har låtit utvärdera reglerna. Resultatet av utvärderingen presenteras av Bodil Halling och Nils Johansson, som också går igenom de förbättringar av skattekontot som RSV för närvarande arbetar med.

Christer Silfverberg

Temaredaktör

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...