Innehåll

Mervärdesskatt är efter inkomstskatt den viktigaste skatteformen i Sverige och flertalet OECD-länder. Först under de senaste decennierna har mervärdesskattefrågorna ägnats mer djupgående forskning i Sverige. Institutet för mervärdesskatterättslig forskning har bildats i syfte att främja fortsättning av denna forskning. Institutsformen är motiverad för att knyta ihop dem som forskat inom området, eftersom de befinner sig på skilda lärosäten och ingen f.n. på heltid ägnar sin forskning åt mervärdesskatt. Institutet skall även utgöra ett kontaktforum för dem som är praktiskt aktiva inom området på departement, myndigheter och företag.

Verksamheten kommer initialt att främst bestå i ett årligt seminarium samt möten med ett råd av nämnda praktiker.

Institutet eftersträvar att bedriva verksamheten i nära samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law.

Föreståndare är jur. dr Eleonor Alhager, juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Ordförande är professor Peter Melz, juridiska institutionen, Stockholms universitet.