Från nr 1–2 för år 2004 är docent Mattias Dahlberg huvudredaktör för Skattenytt och docent Roger Persson Österman är biträdande redaktör. Mattias Dahlberg kommer således att ha det övergripande ansvaret för tidskriften och kommer därutöver att skriva den återkommande spalten Internationella skattenyheter. Roger Persson Österman kommer att som biträdande redaktör ha ansvar för rättsfallskommentarer och särskilda temanummer. Ytterligare en nyhet är att det i varje nummer av Skattenytt kommer att finnas en avdelning där till tidskriften inkommen litteratur presenteras. Professor Bertil Wiman ansvarar för den avdelningen.

Från årsskiftet har också vissa förändringar företagits i redaktionskommittén. Efter långt och förtjänstfullt ledamotskap utträder skattekonsult Ulf Söderholm. Som nya ledamöter i redaktionskommittén hälsar vi varmt välkomna regeringsrådet Peter Kindlund, skattejuristen Ingrid Melbi och skattejuristen och tillika civilekonomen Elisabeth Bergmann. Vi är också glada för att docent Kristina Ståhl, i egenskap av ledamot av Skatterättsnämnden, även är del av den nya redaktionskommittén.

Vi ser båda fram emot de nya arbetsuppgifterna. Med den solida grund som tidigare redaktioner byggt, nu närmast genom Robert, Kristina och Christer, hoppas vi kunna bidra till att fortsätta göra Skattenytt läsvärd.

Vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter från läsekretsen på tidskriften.

Mattias Dahlberg Roger Persson Österman