Innehåll

Skattenytt nr 10 2004 s. 654

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Bergmann, Elisabeth & Köhlmark, Anders, Internationella skattehandboken. Norstedts Juridik, 2004, 5 upplagan, 393 s.

Boken är en praktisk handbok i internationell skatterätt och behandlar bland annat de nya reglerna på området med anknytning till utdelningar och kapitalvinster.

de Siqueira, Édison Freitas, Fiscal Debit – Political and legal analysis of fiscal debit in Brazil. Fundação Freitas de Siqueira, 2004, 3 upplagan, 345 s.

I denna bok beskrivs den brasilianska bolagsbeskattningen med dess historiska och politiska grund.

Påhlsson, Robert, Företagens inkomstskatt. Iustus Förlag, 2004, 2 upplagan, 144 s.

De grundläggande reglerna för inkomstbeskattning av företag behandlas i boken.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 04:2 – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2004. Norstedts Juridik, 2004, 884 s.

En uppdaterad upplaga har kommit av författningssamlingen som innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet.

Ulrika Gustafsson Myslinski

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är verksam som doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.