I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Alhager, Eleonor & Alhager, Magnus, Sambandet mellan redovisning och beskattning – en introduktion. Middleglade AB, 2004, 2 upplagan, 55 s.

Boken är en lärobok för studenter och en handbok för yrkesverksamma, som tar upp konsekvenserna av att redovisnings- och beskattningsreglerna tangerar varandra.

Birk, Dieter Dr., Steuerrecht. C.F. Müller Verlagruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 2004, 7 upplagan, 435 s.

Nyheter på den tyska skatterättens område presenteras i boken.

Falkman, Pär, Redovisning och skatt. Liber AB, 2004, 130 s.

I boken illustreras relationen mellan beskattning och redovisning, och i synnerhet vilken effekt denna får för externredovisningen.

Kleerup, Jan & Westfahl, Lena, Den svenska momsen. Ernst & Young (distribution genom Liber AB), 2004, 3 upplagan, 273 s.

I boken diskuteras momsfrågor vid såväl nationell som internationell handel, bland annat i ljuset av de sedan årsskiftet nya reglerna inom EG för fakturering.

Vanhaute, Patrick A.A., Belgium in International Tax Planning. International Bureau of Fiscal Documentation, 2004, 530 s.

Det här är en handbok om hur skatteplanering kan ske effektivt i Belgien.

Viitala, Tomi, Tax Treatment of Investment Funds and Their Investors within the European Union. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, 2004, 382 s.

Boken, som är författarens doktorsavhandling, behandlar problemställningar som uppstår när värdepappersfonder käll- respektive hemstatsbeskattas i ett antal europeiska länder.

Jur.kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är verksam som doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.