Innehåll

Skattenytt nr 11 2005 s. 697

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Antonsson, Jan & Langkilde, Ingrid, Hälso- och sjukvård. Tholin & Larsson, 2005, 3 uppl., 182 s.

I boken redovisas reglerna kring arbetsmiljöfrågor samt skatteregler om bland annat företagshälsovård, motion och friskvård, hälso- och sjukvård, olycksfall i arbetet och rehabilitering. Framställningen kompletteras exempel och rättsfall från svensk överrätt och EG-domstolen.

Bank & Försäkring 2005/2006, Regelsamling. FAR Förlag, 2005, 1381 s.???

Regelsamlingen innehåller de lagar och föreskrifter som reglerar bank-, kredit- och försäkringsverksamhet. Materialet är uppdaterat per den 1 juli 2005.

Börs 2005/2006, Regelsamling. FAR Förlag, 2005, 1340 s.???

I denna regelsamling, som är avsedd för börsbolag och deras rådgivare, återfinns på börsområdet gällande svenska lagar och föreskrifter, EU-regler samt självregleringen på området. Materialet är uppdaterat per den 1 juli 2005.

Värdepapper 2005/2006, Regelsamling. FAR Förlag, 2005, 958 s.???

Regelsamlingen för värdepappershandeln innehåller på området gällande svenska lagar och föreskrifter, EU-regler samt självregleringen på värdepappersområdet. Materialet är uppdaterat per den 1 juli 2005.

Müller, Johann, The Netherlands in International Tax Planning. International Bureau of Fiscal Documentation, 2005, 388 s.

I boken beskriver författaren det skatterättsliga regelverk som aktualiseras i samband med olika etablerings- och investeringssituationer i Nederländerna. Framställningen kompletteras med en beskrivning av sambandet mellan nederländsk skatterätt och EG-skatterätt. Den föreslagna skattereformen inför 2007 beskrivs också.

Påhlsson, Robert, Hunden klockan tre och fjorton. Rapport från juridikens tankevärld. Iustus förlag, 2005, 127 s.

Författaren, som är professor i skatterätt, utgår i denna bok från ett antal korta berättelser och diskuterar hur juridiken påverkas av föreställningar om orsak och verkan, vad som är normalt, vad som är jämförbart, m.m.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 05:2 – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2005. Norstedts Juridik, 2005, 863 s.

En uppdaterad upplaga har kommit av författningssamlingen som innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet.

Russo, Raffaele (Red.), The Attribution of Profits to Permanent Establishments. The Taxation of Intra-Company Dealings. International Bureau of Fiscal Documentation, 2005, 480 s.

I boken beskrivs artikel 7, inkomst av rörelse, i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. Särskild fokus görs på regelverket vid allokering av vinster till fasta driftställen och beskattning av interntransaktioner. Författare från 19 länder bidrar till en komparativ studie genom att beskriva deras respektive länders regelverk.

Weber, Dennis, Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A study of the Limitations under European Law to the Prevention of Tax Avoidance. Kluwer Law International, 2005, 290 s.

I vilken utsträckning skattebetalare kan åberopa rörelsefriheten inom den europeiska unionen för att undvika beskattning inom det direkta området undersöks i denna bok. Författaren gör en omfattande analys av på området relevant EG-rätt och rättsfall från Europeiska Gemenskapernas domstol. Boken ingår i serien EUCOTAX (European Universities Cooperating on Taxes) Series on European Taxation.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...