Innehåll

SkatteNytt nr 6 2007 s. 329

B Fastighetstaxering

I RÅ 2006 ref. 49 gällde frågan om en byggnad använd för återvinning av bl.a. returpapper skall indelas som specialbyggnad (reningsanläggning) och därmed undantas från skatteplikt eller om byggnaden skall anses inrättad för industriell verksamhet och därmed indelas som industribyggnad.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår att byggnad som används som reningsanläggning skall indelas som specialbyggnad. Med reningsanläggning jämställs sopstation och liknande. Dessa anläggningar tjänar ett allmänt intresse och är därför så som specialbyggnader undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § FTL. Den nu aktuella byggnaden användes för en verksamhet som bestod i återvinning av papper, plast och andra produkter. Returpappershanteringen svarade för mellan 90 och 95 procent av verksamheten och utgjorde ett självständigt led i en återvinningskedja som avslutades med att det av bolaget rensade och balade pappersmaterialet såldes vidare för pappersframställning.

Regeringsrätten konstaterade i sin dom att den tekniska utvecklingen avseende sophantering innebär att sopor och avfall kan återutnyttjas i en ökande omfattning innan dessa slutligen destrueras. Det faktum att materialet också fått ett kommersiellt intresse förtar inte återvinningsverksamheten dess samhällsnyttiga inslag. Regeringsrätten fann därmed att byggnaden, med stöd av 2 kap. 2 § FTL, utgör en sådan anläggning som skall indelades som specialbyggnad, reningsanläggning. Det kan noteras att Regeringsrätten i domskälen särskilt angivit att den i byggnaden bedrivna verksamheten (returpappershantering) skall ses som ett exempel på sådan sophantering som bör leda till att en byggnad indelas som specialbyggnad, reningsanläggning. Även annan verksamhet som till övervägande del bereder avfall för återvinning torde därmed också indelas som specialbyggnad.

Monica Haapaniemi

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...