Innehåll

De två mål som också berör förmögenhetsskatt kommenteras inte här, då de primärt rör andra frågor. RÅ 2006 ref. 42 som rör stiftelsebeskattning kommenteras av Peter Melz under avsnitt A12. RÅ 2006 ref. 69 som rör pensioner kommenteras av Cecilia Gunne och Daniel Starberg under avsnitt F1.

Gunnar Rabe