Innehåll

SkatteNytt nr 7–8 2007 s. 466

Säkra nyårssmällen

Fredrik Ohlsson, Lennart Börjesson och Ulf Magnusson kritiserar i Skattenytt nr 5/2007 vår debattartikel i Dagens Industri den 15 februari 2007 där vi påtalade risken för uttagsbeskattning i de fall där en oäkta bostadsförening övergår till att klassificeras som ett privatbostadsföretag.

Ohlsson, Börjesson och Magnusson menar att uttagsbeskattning inte bör aktualiseras i dessa fall eftersom sådan beskattning endast kan förekomma när skattskyldigheten upphör helt eller delvis. Den slopade schablonbeskattningen har inte utformats som att skattskyldigheten upphör beträffande privatbostadsföretags fastighetsinkomster utan som att inkomster som är hänförliga till fastighet i Sverige inte skall tas upp.

Vi delar i stort den uppfattningen och vi anser att en uttagsbeskattning skulle vara stötande, men vi är, mot bakgrund av lagstiftningens innehåll, inte helt säkra på att en uttagsbeskattning skulle kunna undvikas, vilket ofta är ett krav från de bostadsrättsföreningar som genom egna handlingar avser att ändra skattemässig karaktär från oäkta bostadsrättsföreningar till privatbostadsföretag.

I samband med införandet av inkomstskattelagen uttalade departementschefen att skattskyldigheten reglerar när vissa skattesubjekt beskattas i annan omfattning än andra för samma inkomst och att skatteplikten reglerar fall där vissa inkomster beskattas annorlunda än andra utan hänsyn till mottagare. Skillnaden sammanfattades som att skattskyldighetens växling beror på inkomsttagaren och skattepliktens växling beror på inkomstens natur. Det framhölls att gränsdragningen mellan skattskyldighet och skatteplikt vare sig var enkel eller att den gick att tillämpa konsekvent. Det tillades att tveksamhet kunde kännas framför allt i fråga om inkomster som kan uppbäras av personer med vissa kännetecken, prop. 1999/2000:2, Del 2, sid. 49.

Den slopade schablonbeskattningen innebär att vissa skattesubjekt, privatbostadsföretag, inte beskattas för inkomst av fastighet. Bestämmelsen i 39 kap. 25 § IL har enligt vår uppfattning fått ett innehåll och en karaktär som egentligen innebär en reglering av skattskyldigheten, men den har utformats som en skattepliktsregel.

En jämförelse med utebliven uttagsbeskattning när skattefrihet infördes för näringsbetingade andelar känns inte särskilt relevant beträffande frågan om eventuell uttagsbeskattning när en oäkta bostadsrättsförening genom aktiva handlingar blir ett privatbostadsföretag.

Vår ambition med att väcka frågan om uttagsbeskattning var att få ett klarläggande av rättsläget så att medlemmarna i de aktuella bostadsrättsföreningarna in bara bör utan skall kunna sova gott om natten. Skatterättsnämnden prövar nu några ansökningar om förhandsbesked som tar upp frågan om uttagsbeskattning när en oäkta bostadsrättsförening övergår till ett privatbostadsföretag. Därmed får vi detta klarläggande.

Hans Tegnander bedriver egen verksamhet genom Skattejuristen Hans Tegnander HB och Ulla Werkell är verksam som skattejurist hos Fastighetsägarna Sverige.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...