SkatteNytt nr 10 2008 s. 632

Skattenytt Internationellt

I den återkommande avdelningen Skattenytt Internationellt är det allmänna syftet att spegla internationella skattenyheter. Avsikten är att i såväl kortare som längre notiser referera och analysera nyheter på det internationella skatteområdet. Det kan vara nyheter med internationell anknytning i intern svensk rätt och i främmande rättsordningar samt nyheter inom rättsområdena skatteavtalsrätt och EG-skatterätt. Jag tar tacksamt emot synpunkter på både innehåll och urval (Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala eller mattias.dahlberg@jur.uu.se).

Ändringar i OECD:s modellavtal och ny OECD-rapport om fasta driftställen

Den 17 juli 2008 beslutade OECD:s råd att anta 2008 års uppdateringar av OECD:s modellavtal jämte kommentar, vilket var ett fastställande av det beslut som OECD:s Skattekommitté (”Committee on Fiscal Affairs”) hade tagit i juni 2008. Grundstrukturen är densamma men inom ramen för denna har vissa artiklar samt kommentaren genomgått betydande ändringar. Det är inte möjligt att här behandla alla ändringar, men de kommer att studeras i kommande artiklar i Skattenytt. I skrivande stund finns ännu inte publicerad någon konsoliderad version av OECD:s modellavtal, som gör det mer åtkomligt att studera ändringarna. Några viktiga ändringar rör följande områden. Det finns numera en bestämmelse i artikel 25 om ömsesidig överenskommelse som innebär att avtalsparterna kan tvingas att sluta överenskommelse. Denna bestämmelse finns nu i artikel 25.5 i OECD:s modellavtal. Detta är den enda ändringen till artikeltexten i modellavtalet. De övriga ändringarna avser kommentaren. Kommentaren till artikel 7 om inkomst av rörelse är också omarbetad, och det gäller även artikel 24 om förbud mot diskriminering. Justeringar har också vidtagits beträffande till exempel begreppet ”verklig ledning” och definitionen av royalty. Det är dock på gång väsentliga ändringar också i artiklarna.

OECD:s råd antog den 17 juli 2008 en ny rapport om hur inkomster skall hänföras till fasta driftställen, ”Report on the attribution on profits to permanent establishements”. Rapporten innehåller fem delar, och behandlar huvudsakligen hur inkomst skall hänföras till fasta driftställen som bedriver bankverksamhet och annan finansiell verksamhet. De ändringar av artikel 7 i modellavtalet som föreslås i rapporten finns inte med i den uppdatering av OECD:s modellavtal som också beslutades den 17 juli. De ändringar av kommentaren som är förenliga med den nuvarande lydelsen av artikel 7 finns dock med i den uppdaterade versionen av OECD:s modellavtal.

Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...