Innehåll

Skattenytt nr 5 2009 s. 312

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Alhager, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena, Rättsfallssamling i EG-moms. Norstedts Juridik, 2 upplagan, 2009, 524 sidor.

Boken sammanställer och återger EG-domstolens domar inom momsområdet. I denna andra upplaga har rättfall till och med början av oktober 2008 beaktats.

Broberg, Anette, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2. Björn Lundén Information, 2009, 350 sidor.

Detta är en översiktlig, praktisk handbok som beskriver upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna.

Edenhammar, Hans & Thorell, Per, Företagens redovisning – att förstå årsredovisningar. Iustus förlag, 6 upplagan, 2009, 212 sidor.

I denna bok förklaras de grundläggande principerna för värdering av tillgångar och skulder, för redovisning av intäkter, kostnader och resultat samt hur företagets kassaflöden beskrivs i kassaflödesanalysen. Vidare beskrivs grunderna för koncernredovisningen. Slutligen behandlas olika sätt att analysera årsredovisningen samt hur årsredovisningen kan komma till användning vid värdering av företag. Denna upplaga är till stora delar nyskriven och framställningen är uppdaterad per den 1 januari 2009.

Gyland, Christina & Lewén, Greger, Övningar i skatterätt – exempel och lösningar 2012 års taxering. Iustus förlag, 16 upplagan, 2009, 258 sidor.

Boken innehåller ett hundratal blandade övningar rörande inkomstbeskattning av privatpersoner och företag.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Skatt, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 17 upplagan, 2009, 450 sidor.

Denna bok sammanställer sådan aktiebolagsrätt och skatterätt som är av betydelse för mindre aktiebolag. Den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till rättsläget i januari 2009.

Lundén, Björn & Smitterberg, Ann-Britt, Bokföring. Praktisk handbok med konteringsexempel. Björn Lundén Information, 15 upplagan, 2009, 414 sidor.

Detta är en översiktlig, praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar. Den femtonde upplagan har bl.a. uppdaterats med hänsyn till de skatteregler som gäller för inkomståret 2009.

Melz, Peter, Mervärdesskatt. Iustus förlag, 15 upplagan, 2009, 91 sidor.

Boken är främst avsedd som lärobok och en introduktion för dem som vill veta hur mervärdesskatten är uppbyggd. Den femtonde upplagan har uppdaterats med hänsyn till lagstiftningsändringar. Hänvisningar till EG:s mervärdesskattedirektiv har uppdaterats till det nya samlade direktivet 2006/112/EG.

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt. Iustus förlag, 2009, 114 sidor.

I boken behandlas bl.a. regeringsformens krav på skattelagstiftning och tillämpning av skattelag, liksom förutsättningarna för Skatteverkets allmänna råd. Författaren belyser också dessa frågor i ljuset av EG-fördraget, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt skatteavtalsrätten.

Rabe, Gunnar (red.), Skattelagstiftning 09:1. Norstedts Juridik, 91 upplagan, 2009, 989 sidor.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...