Innehåll

Skattenytt nr 6 2009 s. 380

C Förmögenhetsskatt

Regeringsrätten har under år 2008 avgjort ett förhandsbesked, RÅ 2008 ref. 3, som berör den numera upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt (SFL). Målet, som i första hand gäller inkomstbeskattningen, kommenteras av Roger Persson Österman i avsnitt A 3. I all korthet var frågan om en marknadsobligation skulle behandlas som en delägarrätt eller en fordringsrätt. Marknadsobligationen var kopplad till tre olika korgar, där varje korg innehöll tillgångs-slagen aktier, räntor och råvaror med olika fördelning. Återbetalningen skulle ske med nominellt belopp i svenska kronor. Till detta kunde läggas ett belopp som bestämdes utifrån den korg som värdemässigt utvecklats bäst under löptiden. Om samtliga korgar skulle sjunka i värde fick placeraren tillbaka det nominella beloppet vid återbetalningsdagen.

Skatterättsnämnden fann i sitt av Regeringsrätten fastställda förhandsbesked att marknadsoptionen inte skulle behandlas som en delägarrätt utan som en fordringsrätt. För förmögenhetsskattens del innebar det att marknadsobligationen var skattepliktig enligt 3 § SFL.

Christer Silfverberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...