Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2009 s. 523

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Andersson Mari, m.fl., Inkomstskattelagen – En kommentar. Del I–II. Norstedts Juridik, 9 upplagan, 2009, 1 811 sidor.

Denna kommentar behandlar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Det finns också nycklar till var respektive bestämmelse finns i tidigare skattelagstiftning.

Broberg Anette & Svensson Ulf, Byte av företagsform – skatt och redovisning. Björn Lundén Information, 8 upplagan, 2009, 244 sidor.

Den här boken är en översikt av de skatteregler som gäller vid företagsombildning. Det redogörs även för hur ombildningen ska hanteras i redovisningen.

Fabio, Massimo, Customs Law of the European Union. Kluwer, 2009, 724 sidor.

Detta arbete, som är publicerat som en lösbladsvolym, behandlar EG:s tullrätt och andra regler som har beröringspunkter med den gemensamma tullunionen.

Påhlsson Robert, Företagens inkomstskatt. Iustus förlag, 4 upplagan, 2009, 146 sidor.

I denna bok behandlas de grundläggande reglerna för inkomstbeskattning av företag. Utgångspunkten är företagets eget perspektiv. Tyngdpunkten ligger på de kapitel som behandlar skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter, samt skattefrågor vid bokslutet.

Sandberg Nilsson Anna & Westfahl Lena, Rätt moms. Bonnier Utbildning, 2009, 866 sidor.

Detta är en uppslagsbok och en handbok med råd och anvisningar för mervärdesbeskattning vid nationell och internationell handel. Boken innehåller cirka 500 sökord som presenteras i alfabetisk ordning, och den utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i momslagstiftningen.

Sauvant Karl P. & Sachs Lisa E., The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment. Oxford University Press, 2009, 732 sidor.

Förutom att ge en allmän överblick av karaktären hos utländska direktinvesteringar och de trender som finns på området, behandlar boken i vilken utsträckning förekomsten av bilaterala investeringsavtal och skatteavtal faktiskt påverkar flödet av sådana investeringar.

Terra, Ben & Kajus, Julie, A Guide to the European VAT Directives 2009. Volume 1–2. IBFD, 2009, 1 150 sidor.

Del 1 är avsedd att vara både en lärobok för mer avancerade studenter och en handbok för praktiskt verksamma jurister. Den ger en systematisk överblick av den inverkan EG-rättsliga principer har på den indirekta beskattningens område, av gällande regelverk samt en diskussion av rättspraxis. Del 2 innehåller mervärdeskattedirektivet.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...