Innehåll

Skattenytt nr 11 2010

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Ault, Hugh J & Arnold, Brian J, Comparative Income Taxation, A Structural Analysis. Aspen Publishers, 3 upplagan, 2010, 592 sidor.

Syftet med denna bok är att jämföra olika lösningar som nio industriländer har använt sig av när det gäller inkomstskattens utformning.

van Boeijen Ostaszewska, Ola, European Tax Handbook 2010. IBFD, 2010, 930 sidor.

I boken lämnas en översikt över de europeiska skattesystemen. Framställningsmässigt ligger tonvikten på översiktlighet och jämförelse mellan de olika länderna. Den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till gällande rätt den 1 april 2010.

FAR Skatte- och redovisningsguiden 2010. FAR SRS Förlag, 2010, 94 sidor.

Denna bok är en vägvisare till Skatteverkets ställningstaganden och god redovisningssed. Skatteverkets ställningstaganden är sorterade i bokstavsordning. Som en hjälp att finna den goda redovisningsseden finns det en förteckning från A till Ö i boken.

FAR Skattevolymen 2010:2. FAR SRS Förlag, 2010, 800 sidor.

Regelsamlingen innehåller den svenska skattelagstiftningen kompletterad med bokförings- och årsredovisningslagarna. Därutöver finns det en praktisk sammanställning med fakta- och sifferuppgifter.

Forssén, Björn, Momsens faktureringsregler, m.m. Jure Förlag, 2010, 135 sidor.

En genomgång av de särskilda faktureringsregler som gäller för mervärdesskatten ges i denna bok. Exempel på frågor som behandlas är vem som är faktureringsskyldig, när faktureringsskyldigheten inträder och hur faktureringsskyldigheten fullgörs. Dessutom behandlas bland annat redovisningsreglerna för mervärdesskatten, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister.

Helminen, Marjaana, The International Tax Law Concept of Dividend. Kluwer Law International, 2010, 304 sidor.

Utdelningen av vinster mellan företag med hemvist i olika jurisdiktioner kan ge upphov till skatteplaneringsmöjligheter. Frågan om hur en vinstutdelning är klassificerad när det gäller bolagsskatten blir allt viktigare, särskilt i samband med frågor såsom dubbelbeskattning, icke-beskattning och skatteneutralitet. Denna bok omfattar de regler som avgör vilka transaktioner som kan klassificeras, och därmed beskattas, som utdelning och hur konflikter vid klassificeringen kan lösas.

Lundén, Björn, Enskild firma – skatt, deklaration, ekonomi, juridik. Björn Lundén Information, 18 upplagan, 2010, 309 sidor.

Handbok för den som har eller tänker starta enskild näringsverksamhet. Boken kan dessutom användas som handledning på redovisnings- och revisionsbyråer. Den nya upplagan är uppdaterad med bland annat deklarationshandledning för taxeringen 2010, ett nyskrivet kapitel om utlandsverksamhet och en beskrivning av den nya kassaregisterlagen.

Melz, Peter, Mervärdesskatt. Iustus Förlag, 16 upplagan, 2010, 96 sidor.

Boken är främst avsedd som lärobok och en introduktion för dem som vill veta hur mervärdesskatten är uppbyggd. Den sextonde upplagan har uppdaterats med hänsyn till lagstiftningsändringar.

Sonnerby, Mikaela, Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet. Norstedts Juridik, 2010, 346 sidor.

I denna avhandling undersöks om bestämmelserna om uttagsbeskattning är utformade i enlighet med den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen. Som ett led i undersökningen analyseras neutralitetsprincipen i avhandlingen. Dessutom undersöks om de regler som gör det möjligt att omvärdera beskattningsunderlaget avhjälper eventuella neutralitetsbrister som kan uppstå när en marknadsmässig ersättning inte har lämnats. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i mervärdesskattedirektivet och därefter tolkas de svenska bestämmelserna i mervärdesskattelagen. De svenska bestämmelserna jämförs också med motsvarande bestämmelser i tysk lagstiftning.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...