Innehåll

Skattenytt nr 12 2010 s. 873

Kommentar på Leonie Seltings replik

I min kommentar gav jag min syn på hur idag gällande lagstiftning och rättspraxis avseende begreppet omsättning kan tolkas när det gäller transaktioner mellan huvudkontor och filial eftersom jag uppskattade Leonie Seltings artikel som en beskrivning av gällande rätt. I sin replik ger Leonie Selting uttryck för ett de lege ferenda resonemang som kanske inte klart framgick tidigare. Jag vill dock ge några kommentarer angående Leonie Seltings replik. Den rättspraxis som fastslagits av EU-domstolen avseende dagens lagstiftning innebär att frågan om en filial bedriver en självständig verksamhet i förhållande till huvudkontoret skall bedömas genom att bestämma om båda parterna enskilt, eller endast den ena parten bär den ekonomiska risken för verksamheten. Om den ekonomiska risken endast bärs av huvudkontoret, vilket sannolikt är det normala förhållandet, bedriver inte filialen en självständig ekonomisk verksamhet i momshänseende i förhållande till huvudkontoret och en omsättning kan därmed inte föreligga mellan dessa parter enligt EU-domstolen. Som jag framfört tidigare så torde inte denna ekonomiska risk påverkas av att någon av parterna ingår i en momsgrupp. Varken RÅ 2006 not 29 eller Ampliscientifica-domen (C-162/07) ger stöd för en annan uppfattning. Jag delar Leonie Seltings uppfattning att rättsverkningarna av momsgruppsreglerna skall begränsas till det nationella territoriet. Följden av detta synsätt torde dock medföra att det skall bortses från om någon av huvudkontoret eller filialen ingår i en momsgrupp även vid den nationella bedömningen av om parterna utgör separata beskattningsbara personer i förhållande till varandra. Vad gäller EU-domstolens dom i Heerma-domen (C-23/98) så framgår av domen att det enskilda bolag Heerma var delägare i, i praktiken åtnjöt samma självständighet som ett bolag som är juridisk person och fick därmed anses bedriva självständig ekonomisk verksamhet i förhållande till delägarna i bolaget. Min uppfattning är att Heerma-domen bekräftar den rättspraxis som jag redogjort för, d.v.s. en prövning skall ske om parterna i förhållande till varandra bedriver självständig ekonomisk verksamhet.

Tomas Karlsson är verksam som skattejurist hos Ernst & Young AB, Indirekta skatter.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...