Innehåll

Skattenytt nr 4 2010

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Broberg, Anette & Stuart Bouvin, Cecilia, Bokföring och förenklat årsbokslut – enskild firma. Björn Lundén Information, 3 upplagan, 2009, 375 sidor.

Detta är en praktisk handbok om hur enskilda näringsidkare löpande ska bokföra sina affärshändelser och hur ett förenklat årsbokslut upprättas. Boken innehåller många exempel på kontering i bokföringen och värdering av olika bokslutsposter.

FAR Skattevolymen 2010:1. FAR SRS Förlag, 2009, 896 sidor.

I denna regelsamling finns den svenska skattelagstiftningen kompletterad med bokförings- och årsredovisningslagarna. Boken har dessutom en sammanställning med fakta- och sifferuppgifter.

Fyhr, Karin, m.fl., Skattenyheter 2010. Björn Lundén Information, 15 upplagan, 2009, 165 sidor.

I denna bok beskrivs de nya skattereglerna som börjar gälla vid årsskiftet 2009/2010. Den tar upp alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2010 och framåt. Även de viktigaste reglerna och nyheterna inför deklarationen i maj 2010 tas upp.

Gustafsson, David & Lundén, Björn, Ägarskifte i företag. Björn Lundén Information, 2009, 182 sidor.

Boken är en praktisk handbok om att överlåta företaget till ett eller flera barn eller till någon utomstående. Olika aspekter, till exempel skattemässiga, på ett ägarskifte behandlas. Bokens tyngdpunkt ligger på aktiebolag, men även enskild näringsverksamhet och handelsbolag behandlas. Att överföra företaget till en stiftelse eller att överlåta företaget till anställda tas upp i särskilda kapitel.

Holmström, Nancy, Redovisa rätt 2010. Bonnier Utbildning, 2010, 974 sidor.

Detta är ett alfabetiskt uppslagsverk för bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklaration. Boken utkommer varje år och anvisningarna lämnas utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket, samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS. Bland nyheterna i årets upplaga återfinns de nya reglerna för enklare redovisning.

Pistone, Pasquale (red.), Legal Remedies in European Tax Law. IBFD, 2009, 544 sidor.

Boken, som innehåller bidrag från 38 experter från 16 länder, behandlar rättsmedel i EU:s skatterätt. Processuella och materiella ämnen analyseras tillsammans, med syftet att uppnå ett effektivt skydd för skattebetalarnas rättigheter på både ett nationellt och på ett europeiskt plan.

Rabe, Gunnar (red.), Skattelagstiftning 10:1. Norstedts Juridik, 2010, 992 sidor.

Lagsamlingen innehåller väsentliga lagar på skatteområdet. Även lagar med EU-anknytning ingår i boken. Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar, ett lagregister och ett sakregister. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med sifferuppgifter och tabeller över skattesatser i samtliga EU-länder.

Sandberg Nilsson, Anna & Westfahl, Lena, Rätt moms 2010. Bonnier Utbildning, 2010, 921 sidor.

Detta är en uppslagsbok och handbok med råd och anvisningar för mervärdesbeskattning vid nationell och internationell handel. Boken innehåller cirka 500 sökord som presenteras i alfabetisk ordning, och den utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i momslagstiftningen. De nya reglerna avseende tjänstehandel och återbetalning av utländsk moms behandlas således i årets upplaga av boken.

Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter – Särskilt i näringsverksamhet. Norstedts Juridik, 2010, 311 sidor.

Boken behandlar sanktionsavgifter, vilka som regel kan uttas med höga belopp och utan komplicerande faktorer som till exempel uppsåt och betalningsförmåga. Det har emellertid blivit märkbart att Europakonventionen och EU-rätten utgör spärrar för lagstiftaren, och att krav ställs på exempelvis förutsebarhet och proportionalitet.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...