Innehåll

Skattenytt nr 12 2011 s. 915

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Andersson, Lennart och Bokelund Svensson, Ulf, Fällor och fel i praktiken – undvik skatteproblem, andra upplagan, Björn Lundén information 2011, 485 sidor

Boken har ett problematiserande angreppssätt och omfattar såväl direkt som indirekt skatt och redovisningsfrågor. I likhet med bokens titel utgår den från vanliga fel ur ett praktiskt perspektiv. Exempel på områden som omfattas är rådgivaransvar, skattetillägg, värdepapper, bokföringsbrott, representation och förmånsbeskattning samt momsdeklaration.

van Arendonk, Henk, Jansen, Sjaak och van der Paardt, René, VAT in an EU and International Perspective – Essays in honour of Han Kogels, IBFD 2011, 360 sidor

Den här festskriften omfattar uppsatser från flera olika författare. Områden som belyses omfattar både direkt och indirekt beskattning. Några ämnen som kan nämnas är missbruksdoktrinen, finansiella tjänsters mervärdesskatterättsliga behandling, momsbedrägerier och fast etableringsställe ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv.

Carlsson, Pål och Lundén, Björn, Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag, andra upplagan, Björn Lundén information 2011, 159 sidor

Boken är ett praktiskt verktyg för den som bedriver hästverksamhet eller den som är ansvarig för redovisningen i en sådan verksamhet. Skatterättsliga frågor såsom avdragsrätt, bokföring och deklaration belyses ur såväl ett inkomstskatterättsligt som ett mervärdesskatterättsligt perspektiv.

Evans, Chris, Freedman, Judith och Krever, Richard, The Delicate Balance – Tax, Discretion and the Rule of Law, IBFD 2011, 368 sidor

Boken omfattar ämnen som behandlades under en konferens som hölls i Prato, Italien under september 2010. Konferensen var ett samarbete mellan Oxford University Centre for Business Taxation, Department of Business Law and Taxation at Monash University och Australian School of Taxation and Business Law (University of New South Wales). Flertalet konstitutionella, skatteteoretiska och komparativa frågor om skatt, legalitet och möjligheter till bemyndingande belyses ur bland annat ett amerikanskt, kanadensiskt och brittiskt perspektiv.

Fyhr, Karin och Nyholm, Jens, Förmåner – skattefritt och skattepliktigt, tionde upplagan, Björn Lundén information 2011, 348 sidor

Titeln är en uppslagsbok som ger praktiska tips på hur olika förmåner beskattas eller när dessa är skattefria. Beskrivningarna omfattar såväl företagets som den anställdes perspektiv. Några av de förmåner som behandlas är bostadsförmån, bilförmån, hushållstjänster, resor och traktamenten.

Lundén, Björn och Bokelund Svensson, Ulf, Bostadsrätt – Ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, fjortonde upplagan, Björn Lundén information 2011, 352 sidor

Boken är en praktisk handbok för delägare och styreslemedlemmar i en bostadsrättsförening. Den behandlar flertalet frågor såsom medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Utifrån ett skatterättsligt perspektiv belyses kortfattat redovisnings och skatterättsliga frågor som kan aktualiseras i bostadsrättsföreningar.

Jur.dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...