Mattias Fri, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Cecilia Gunne, skattejurist, partner vid Valbay International S.A.

Monica Haapaniemi, fastighetsråd, Nacka Tingsrätt

Maria Hilling, docent, forskare och lärare vid juridiska fakulteten, Lunds universitet

Fredrik Jonsson, skattejurist vid PricewaterhouseCoopers

Tomas Karlsson, skattejurist vid Ernst & Young

Jan Kleerup, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Börje Leidhammar, advokat vid Wistrand advokatbyrå, gästprofessor vid Karlstads universitet

Gustaf Lindencrona, professor

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Ingrid Melbi, skattejurist, PricewaterhouseCoopers

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Gunnar Rabe, doktorand, Uppsala Universitet

Christer Silfverberg, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Daniel Starberg, skattejurist vid Swedbank

Mats Tjernberg, docent i finansrätt vid Lunds Universitet

Jesper Öberg, docent, Ernst & Young

Roger Persson Österman, docent, Ernst & Young