Skattenytt nr 12 2012 s. 896

Skattenytt språk?

1 Bakgrund

Två artiklar i Skattenytt nummer 10 2012 ger anledning till några små reflexioner, som dock varken kastar någon skugga över artiklarnas innehåll eller deras författare. Det är inte heller fråga om någon kriarättning utan gäller enbart en riktig förståelse av artiklarnas materiella innehåll. Mina tankar har primärt bäring på kommande utgåvor av Skattenytt, den ledande svenska skattetidningen. Genom sin ägarstiftelse TOR/Skattenytt är tidskriften Skattenytt så förankrad i den akademiska världen att även språklig nyans har sin plats.

2 Ordet avhandling

Enligt Svenska Akademiens ordlista, 13:e upplagan 2006, är en avhandling ”en vetenskaplig skrift av större omfång”. Så långt överensstämmer Stig von Bahrs anmälan av Jari Burmeisters bok ”Verklig innebörd” med vedertaget språkbruk. Frågetecknen uppstår, när det i anmälan talas om ”licentiatavhandling”. För doktorsexamen ska doktoranden enligt den till högskoleförordningen (1993:100) hörande examensordningen ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Min reflexion om avhandlingsbegreppet enligt högskoleförordningen minskar dock inte det stora värdet av Stig von Bahrs belysande artikel och Jari Burmeisters värdefulla bidrag till den rättsvetenskapliga forskningen. Stig är tillsammans med ett fåtal andra ledande domare unik genom att fortlöpande i tal och skrift föra fram för såväl forskning som praktisk gärning värdefulla kommentarer.

3 Vems åsikt?

Klara Modin skriver i en intressant artikel om ”Orimlig beskattning – inte skäl för resning?”, att ”Jag har valt att disponera artikeln ...”, vilken också följdriktigt är undertecknad enbart med hennes namn. I ingressen framhålls dock att ”Vi ger i denna artikel vår syn på Högsta förvaltningsdomstolens beslut ...”. Är det ett misstag eller ett icke tydliggjort uttryck för att tankarna är förankrade hos Ernst & Young, där författaren är verksam?

Björn Westberg, professor i finansrätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...