Det snöar idag! Vad härligt, äntligen lite riktig vinter hos oss 08:or. Du läsare som bor i norrland, visst är vi avundsjuka på att ni alltid har riktiga vintrar. Det gråa moddiga fuktiga gör ingen skattejurist glad.

Något som kan inge bekymmersamma tankar är arbetet i företagsskattekommittén. Mycket höga förväntningar riktas mot arbetet. Dessvärre kan den oenighet om fundamentala förutsättningar för arbetets bedrivande, som framkommer av de olika uppfattningarna i den första leveransen (SOU 2012:3), tolkas som att det fortsatta arbetet kan bli svårt. Det kan bara konstateras att Sverige behöver sunda och stabila regler för företagsbeskattningen. Alla goda krafter bör samla sig och samarbeta.

Nå, vad händer i SkatteNytt? I detta nummer presenterar vi den första artikeln i en svit av momsartiklar. Avsikten är att artiklarna publiceras i detta och de kommande fyra numren. Artiklarna är ett utflöde av Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitets konferens om mervärdesskatt och omstruktureringar, vilken hölls i Nynäshamn under våren 2011. Alla artiklar är dock nyskrivna och aktuella. Artikelserien inleds med artiklar som behandlar andels- och inkråmsöverlåtelser utifrån olika perspektiv. Därefter följer nationalrapporter från Danmark, Norge och Finland. Artikelserien avslutas med en diskussion avseende bevisfrågor som aktualiseras av SKF-domen(C-29/08 SKF). Ansvarig, Professor Eleonor Kristoffersson, presenterar projektet närmare i sin artikel i detta nummer. Redaktör Pernilla Rendahl har bistått Eleonor i hennes utmärkta arbete.

SkatteNytt önskar vara en arena för seriös debatt. Frågor om rättstillämpningen uppstår naturligtvis alltid. I detta nummer har Urban Rydin fattat pennan, han har starka synpunkter på några domar från HFD. Han var ombud i fallen och givet det förhållandet kan starkt missnöje med domars utgång vara naturligt. Jag anser emellertid att Urban sätter fingret på några mycket intressanta frågor. Min bedömning är att Urbans artikel är läsvärd, trots att jag personligen anser att HFD håller en mycket hög kvalitet i sitt dömande. Synpunkter på Urbans artikel mottas tacksamt.

På förekommen anledning önskar jag avslutningsvis framhålla att SkatteNytt inte accepterar artiklar som innehåller personangrepp eller andra illasinnade påhopp. Självklart kan tyckas.

Stockholm i början av februari 2012.

Roger Persson Österman