Antagligen är du tillbaka från semestern. Jag önskar dig en verkligt god återkomst till den viktiga sysslan: skatterätten. Den behöver all fokus och uppmärksamhet, och det kommer den att få i Skattenytt denna höst. Skattenytt ger dig en oberoende bevakning med akademisk förankring.

Skattenytt startar hösten hårt i detta nummer med en titt på flera synnerligen viktiga och intressanta frågeställningar. Utan att glömma de andra bidragen, så vill jag ändå gärna nämna Holstads analys av Cypernmålen. Efter alla dessa år av väntan, kan sättas någon form av punkt. Hur punkten ser ut i detalj återstår att se. Holstad hjälper oss en bra bit på vägen.

Gaius ”Institutiones” kan alltjämt ge bidrag åt en jurist – men i mindre mån en skattejurist. Skatterätten är ett av de yngre rättsområdena och dessutom ett av de som oftast ändras. För att travestera Anders Victorin ”Att skriva om skatterätt är att som att skriva i vatten”. Allt tycks ibland som dagspolitik! Det är därför mycket roligt att en politiker (och jurist) skriver i detta nummer av Skattenytt. Henrik von Sydow tar upp flera viktiga frågor, som är angelägna att diskutera. Det är särskilt tre saker som jag finner intressanta. Det första är att von Sydow tar upp det faktum att personer som kommer i kontakt med domstolar (till exempel skattskyldiga) inte har samma tillit till rättsväsendet som andra. Tankeväckande. Det andra är att von Sydow kraftigt argumenterar för att kraftsamlingen i processandet skall ske i första instans. Mot bakgrund av funderingarna på PT i kammarrätten för skattemål är hans tankar inte utan betydelse. Det sista är att han uppfattar att en eventuell bristande kompetens i förvaltningsdomstolarna i skattemål kan leda till fördelar inte bara för Skatteverket utan även för de stora kommersiella aktörerna, som har råd att anlita de allra bästa skattejuristerna. En risk för bristande likabehandling, där den lilla människan utan stora resurser står sig slätt, men där rätt kan köpas för pengar. Ingen vacker bild av ett modernt samhälle. Så talar en ny moderat. Skattenytt följer med spänning utvecklingen i domstolarna.

Skattenytt välkomnar flera bidrag från skattepolitiskt verksamma.

Roger Persson Österman, Stockholm i början av augusti (och ja, det regnade idag också)