Innehåll

Skattenytt nr 1-2 2013 s. 1

Förord

Skattenytt firar det nya året 2013 med ett nytt omslag. Vi har känt ett behov av att se över hur vi visuellt kommunicerar med vår omvärld. Vi vill med vår nya grafiska profil framförallt lyfta fram vårt innehåll, nämligen våra författare och deras verk. Skattenytt är en facktidskrift och är inte bättre än sitt innehåll. Vi vill helt enkelt att Skattenytt skall läsas, inte ligga på ett soffbord. Att den grafiska profilen samtidigt känns fräsch skadar inte.

Vad kan sägas om innehållet i detta nummer? Alla artiklar är läsvärda och aktuella. Skulle av märklig anledning ett påbud gå ut att endast en artikel får läsas, bör nog rådet bli att läsa Anders Hultqvist ”Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet”. En klassisk analys mot bakgrund av några aktuella frågeställningar. Nytt men gammalt. Lärorikt. Like.

Vi i redaktionen ser fram emot ett innehållsrikt skatteår. Vi vill påminna dig om att du som läsare och prenumerant aktivt bidrar till forskningen i skatterätt, genom att du stödjer den vetenskapliga stiftelsen TOR/Skattenytt. Tack.

Frescati dan före dan före dopparedan,

Roger Persson Österman