Innehåll

Skattenytt nr 1-2 2013 s. 1

Förord

Skattenytt firar det nya året 2013 med ett nytt omslag. Vi har känt ett behov av att se över hur vi visuellt kommunicerar med vår omvärld. Vi vill med vår nya grafiska profil framförallt lyfta fram vårt innehåll, nämligen våra författare och deras verk. Skattenytt är en facktidskrift och är inte bättre än sitt innehåll. Vi vill helt enkelt att Skattenytt skall läsas, inte ligga på ett soffbord. Att den grafiska profilen samtidigt känns fräsch skadar inte.

Vad kan sägas om innehållet i detta nummer? Alla artiklar är läsvärda och aktuella. Skulle av märklig anledning ett påbud gå ut att endast en artikel får läsas, bör nog rådet bli att läsa Anders Hultqvist ”Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet”. En klassisk analys mot bakgrund av några aktuella frågeställningar. Nytt men gammalt. Lärorikt. Like.

Vi i redaktionen ser fram emot ett innehållsrikt skatteår. Vi vill påminna dig om att du som läsare och prenumerant aktivt bidrar till forskningen i skatterätt, genom att du stödjer den vetenskapliga stiftelsen TOR/Skattenytt. Tack.

Frescati dan före dan före dopparedan,

Roger Persson Österman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...