Innehåll

Skattenytt nr 11 2013 s. 731

Kära läsare!

Hösten har kommit. Kalla vindar sveper bort torra löv och döda grenar faller ner. I världen råder på sina ställen kaos. Ett stort lands federala institutioner stängs ner. Men det som faller samman ska byggas upp igen. Höst innebär hårt arbete för oss alla.

Redaktören har det särskilt hektiskt. Igår fick jag mitt första korrektur på min kommande bok om förhandsbesked, roligt, men det måste noga läsas. Jag måste också förbereda ett antal stora föredrag, planera specialkurs, och inte minst opponera på Martin Berglunds mäktiga avhandling i Uppsala i slutet av oktober. Pust!

Nu till detta nummer av Skattenytt, en tidskrift som behövs om skatterätten ska komma framåt. Vi bjuder på flera intressanta bidrag. Jag önskar framhålla de bidrag som kan anses kontroversiella eller rättskritiska: Tjernbergs, Sallanders och Sandstedts. Tjernberg menar att 3:12 reglerna spårat ur. Sallander menar att det mesta som rör fördjupad samverkan är offentligt, en slutsats med sprängverkan. Sandstedt visar hur svårt det är med skatter och civilrätt – ett klassiskt ämne som många skatterättare tycker om att jobba med. Sandstedt är dock civilrättare. Som jag förstår det hela är hans artikel inte heller en frukt av ett rättsutlåtande, vilket kan kännas en aning ovanligt och därför fräscht. Han utgår från medborgarens perspektiv och jag är glad att få möjlighet att publicera hans ovanliga bidrag. Har Tjernberg, Sallander, Sandstedt rätt? Jag ställer frågan vad är rätt? Inspirerad av Martin Berglund och hermeneutiken säger jag att sanning är ointressant – allt är bättre eller sämre tolkning. Skatteverket har i replik i detta nummer på Sallanders artikel gjort en annan tolkning. Nu är det upp till dig att avgöra om tolkningarna är bra. Läs och berikas.

Frescati i början av oktober

Roger Persson Österman