Innehåll

Skattenytt nr 3 2014 s. 93

Kära läsare!

Skattenytt har glädjen att i detta nummer presentera vad som kan anses ”hot stuff”: von Bahrs analys av målet gällande Nordic Capital och Eleonor Kristofferssons bidrag om vad regeringen kan göra/vad riksdagen kan göra när det gäller hanteringen av budgeten och skattelagarna. Två minst sagt aktuella frågor med stort allmänt intresse för alla som sysslar med skatterätt. Jag vill också nämna Andrés gedigna genomgång av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Slutligen vill jag rekommendera Kristofferssons replik mot von Bahr (Skattenytt nr 12/2013). Frågorna som hon och von Bahr diskuterat är synnerligen principiella, viktiga och relevanta: nämligen hur EU-rätten skall påverka svensk lag i ljuset av legalitetsprincipen. Kristoffersson finner:

”I HFD 2013 ref. 12 har HFD gjort ett klart uttalande om hur direktivkonform tolkning går till på mervärdesskatteområdet. Så länge lagtexten inte avviker från direktivets lydelse, utan direktivet får anses korrekt införlivat i svensk rätt, ska EU-domstolens tolkning av direktivet gälla – oavsett om detta leder till analogi- eller reduktionsslut. (...)

Min bedömning är att det är mycket troligt att denna långtgående princip om EU-rättskonform tolkning kommer att få genomslag på mervärdesskatteområdet i lägre domstolsinstanser och hos Skatteverket.”

Denna spaning kommer Skattenytt givetvis att följa upp. Jag önskar dig mycket nöje med läsningen av detta nummer. Glöm inte att följa Skattenytt på facebook.

Roger Persson Österman, Södermalm i slutet av januari.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...