Innehåll

Skattenytt nr 11 2015 s. 794

Skatteverket välkomnar synpunkter

Annika Arnström och Karolina Silvén riktar kritik mot Skatteverkets handläggning i fastighetstaxeringsfrågor, bland annat i fråga om taxeringen av specialenheter samt kring handläggningstider vid omprövning. Skatteverket välkomnar en diskussion som utgångspunkt för förbättring, även om vi inte riktigt delar den bild som artikelförfattarna beskriver. Skatteverkets strävar efter att, inom fastighetstaxeringen liksom på andra taxeringsområden, upprätthålla en handläggning och ett bemötande som upplevs som offensivt, pålitligt och hjälpsamt av medborgare och företag.

Skatteverket beklagar att artikelförfattaren inte upplever att vi utför vårt uppdrag kring fastighetstaxeringen på ett tillfredställande sätt. Skatteverket är medvetet om att det finns förbättringsmöjligheter i vårt arbetssätt. För att kunna fortsätta vårt förbättringsarbete i verksamheten är vi tacksamma för uppgifter som kan ligga till grund för detta arbete.

Skatteverket känner inte igen bilden att vi är ovilliga att diskutera vårt förfarande eller att vi inte redovisar rättsliga skäl för beslut. Skatteverket är positivt till samverkan och dialog i vår verksamhet. Inför varje fastighetstaxering presenteras till exempel föreskrifter och allmänna råd på ett branschmöte för diskussion och synpunkter. Även konsekvensutredningarna till föreskrifter och allmänna råd upprättas och remitteras externt. Vidare är Skatteverkets uppfattning att rättsliga skäl redovisas i besluten som i sin tur kan överprövas av domstol.

Fastighetstaxeringsområdet har under en period haft problem med att hålla korta handläggningstider på omprövningsärenden. Fastighetstaxeringskontoret är väl medvetet om problemet och arbetar aktivt för att minska omprövningsärendenas handläggningstider.

Vid fastighetstaxeringen 2007 upptäcktes många felaktigheter som pekade mot att en djupare kontroll av specialenheter behövdes vid kommande taxering. Vid den allmänna fastighetstaxeringen 2013 (AFT 13) gjordes därför en utökad kontroll av specialenheter. Blanketten vid AFT13 utformades så att fastighetsägaren skulle ange fastighetens huvudsakliga användning. Kontrollen medförde att många specialenheter omklassificerades till, i huvudsak, skattepliktiga hyreshus eller småhus på grund av att nya omständigheter blev kända.

Handläggningen av omprövningsärenden på Skatteverkets initiativ, efter taxeringsperiodens utgång, har i något fall hanterats mindre bra vilket är beklagligt. Rutinerna har nu setts över vilket ska säkerställa en korrekt handläggning i fortsättningen.

Den kritik som artikelförfattaren har framfört kommer att analyseras närmare och utgöra underlag i vårt förbättrings- och kvalitetsarbete. Vi välkomnar och tar gärna emot synpunkter på vårt arbete så vi kan rätta till eventuella brister och förbättra verksamheten.

Sven Brodd är kontorschef fastighetstaxeringskontoret, Lena Abrahamsson är sektionschef rättsavdelningen och Tomas Algotsson är enhetschef rättsavdelningen samtliga vid Skatteverket.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...