Innehåll

Skattenytt nr 9 2015 s. 601

Förord

Sommaren har i delar av Sverige regnat bort, men i skrivande stund skinner solen på västkusten. Semestrar går mot sitt slut och de flesta torde vara tillbaka på kontoren när det här numret av SkatteNytt är alla våra läsare tillhanda.

Nr 9 av SkatteNytt bjuder på en längre artikel om allokering av utdelningsinkomster vid aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning, skriven av David Kleist. Därefter presenterar Kristina Ståhl utredningen av det så kallade revisionspaketet. Kristina har lett utredningen om hur EU-rätten kan införlivas i svensk rätt och hon presenterar även avslutande reflektioner om formen för införlivande av EU-rätt genom utredningsförfarande.

I den tredje artikeln diskuterar Teresa Simon-Almendal Taxpayer Advocate och jämför det med den roll som det allmänna ombudet har i Sverige. Artikeln är skriven med anledning av Nina Olsons besök som är verksam som Taxpayer Advocate vid Internal Revenue Service (IRS) i USA. Därefter presenterar jag själv, i den fjärde artikeln, en sammanfattning och reflektioner om mervärdesskattelagens ändamålsenlighet. Artikeln bygger på en rapport skriven för Svenskt näringslivs räkning som presenterades på ett seminarium i början på sommaren.

I ett debattinlägg av Mats Brockert diskuteras bestämmelserna om redovisning av årsmoms i 26 kap. 33 a § SFL och dessas EU-förenlighet. Därefter presenterar Mattias Fri och Jan Kleerup på sedvanligt vis de senaste rättsfallen på mervärdesskatteområdet. Bland flera intressanta mål behandlas även EU-domstolens avgörande om den svenska postmomsens EU-stridighet. Avslutningsvis presenterar Sebastian Moll nyligen publicerad och kommande litteratur.

Med förhoppning om inspirerande och tankeväckande läsning!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...