Innehåll

Skattenytt nr 1-2 2016 s. 1

Förord till nr 1-2

2016 är här och så också det första häftet för året av SkatteNytt. Innan innehållet presenteras ytterligare vill jag först ta tillfället i akt att tacka Ingrid Melbi för den tid och det engagemang som hon har gett till SkatteNytt som medlem i redaktionskommittén. Stort tack Ingrid! Vi kommer att sakna dig vid diskussionerna runt bordet.

Jag vill också välkomna Annika Svanfeldt som ny medlem i redaktionskommittén och tacka henne för hennes arbete som redaktionssekreterare. Tack Annika och välkommen som ny redaktionskommittémedlem! I och med nästa häfte kommer Patrik Emblad som är doktorand i finansrätt vid Göteborgs universitet att ta över rollen som redaktionssekreterare.

Detta första häfte för 2016 presenterar flera läsvärda artiklar. Den första artikeln behandlar avdrag för valutakursförluster och i en första del belyser Katia Cejie de EU-rättsliga aspekterna av detta. Den andra artikeln behandlar bevisprövning i följdändringsmål och är skriven av Fredrik Johansson. Därefter diskuterar Marcus Forsman förändringar avseende utökat automatiskt informationsutbyte.

I den fjärde artikeln ger Mats Tjernberg en fördjupad analys av Högsta förvaltningsdomstolens domskäl utifrån dess roll som prejudikatinstans och vikten av principföljsamhet vid prejudikatbildning. Den femte artikeln behandlar det så kallade bitcoin-målet från EU-domstolen. Emil Elgebrant ger sin syn på rättsläget efter avkunnat förhandsavgörande.

Mattias Fri och Jan Kleerup presenterar senare praxis på mervärdesskatteområdet i sitt stående bidrag. Där kan särskilt nämnas det intressanta Sveda-målet från EU-domstolen avseende avdragsrätt för ingående moms för holdingbolag.

På litteraturområdet bidrar Sebastian Moll med tips på intressant läsning och Robert Påhlsson anmäler Teresa Simon-Almendals bok om Företrädaransvar som gavs ut under 2015.

God fortsättning på det nya året!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...