Årets första häfte av SkatteNytt behandlar huvudsakligen fåmansföretagsutredningens förslag som lämnades den 3 november 2016. Ett ämne som berör och kan diskuteras från flera olika perspektiv.

Den första artikeln förklarar förslaget och är författad av Christer Silfverberg som var särskild utredare i Utredningen om översyn av 3:12-reglerna. Därefter ger Mats Tjernberg sina synpunkter på förslaget och sätter det i ett större skatterättsligt perspektiv. I den tredje artikeln presenterar Åsa Hansson ytterligare synpunkter utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.

Den fjärde artikeln bygger vidare på statsstödsfrågorna som diskuterades i häfte 12 för 2016. Joana Pedroso lyfter Starbucks, Fiat och Belgien mot Apple och diskuterar dessa utifrån ett statstödsperspektiv.

Stefan Olsson presenterar i den femte artikeln ett sammandrag över det dansk-svenska nätverksseminarium som hölls i Kolding, Danmark i början av höstterminen 2016. Nätverket träffas årligen och behandlar olika centrala skattefrågor samt särskilda uppdateringar utifrån vad som är aktuellt i Danmark respektive Sverige.

Filip Christensson kommenterar rättspraxis avseende beskattning i inkomstslaget tjänst vid överlåtelse av näringsbetingade andelar, främst utifrån ett rättsfall från HFD i juni 2016.

Mauro Zamboni presenterar ett debattinlägg som bygger på en presentation vid Rättssäkerhetsdagen 2016, Skatt och rättssäkerhet i en globaliserad värld som ordnades av Institutet för Skatter och Rättssäkerhet. Bidraget ger möjlighet till reflektion och eftertanke värda att fundera på ur flera olika perspektiv.

Avslutningsvis ger Mikael Ek information om den senaste litteraturutgivningen som kan vara av intresse. Med detta vill SkatteNytt önska en god fortsättning på det nya året!

Pernilla Rendahl