Innehåll

Skattenytt nr 11 2017 s. 687

Förord nr 11

Nu är det bestämt! Från och med nästa årgång av SkatteNytt så tar Stefan Olsson över som huvudredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften. Stefan har arbetat med SkatteNytt länge som biträdande redaktör och ansvarig redaktör för den akademiska årsskriften. Mer information om förändringar i redaktionen återkommer vi till i nästa häfte.

Det här häftet innehåller tre artiklar som jag hoppas att ni kommer finna intressanta. Först ut är en artikel av Ann-Sophie Sallander som går igenom 30 års praxis från HFD avseende vilken version av OECD:s modellavtal och kommentarer som väljs vid tolkning av skatteavtal.

Därefter följer en artikel av Oskar Henkow där han förtydligar begreppet skälig grund utifrån avdragsrätten vid blandad verksamhet enligt 8 kap. 13 § mervärdesskattelagen. Den tredje artikeln är skriven av Lisa Burwall där hon diskuterar EU-förenligheten av kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL.

Avslutningsvis presenterar Jan Kleerup och Mattias Fri de senaste mervärdesskatterättsliga avgörandena som kan vara av intresse och Mikael Ek presenterar nyutgiven litteratur.

På återseende i årets sista häfte.

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...