Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2017 s. 459

Förord nr 7-8

När detta skrivs har sommaren precis börjat, men när det är i er hand börjar sommaren närma sig sitt slut. Jag hoppas att det blir, eller har varit, en fantastisk sommar för alla! Det här häftet är fyllt med intressanta artiklar med varierat innehåll.

Stefan Olsson skriver om god sed som rättslig standard i den första artikeln och därefter behandlar Torsten Fensby automatiskt informationsutbyte utifrån frågor som rör FATCA och CRS. Den tredje artikeln är skriven av Stina Rieden och den behandlar kupongskatt för utländska pensionsfonder. Den fjärde artikeln är skriven av Nils-Bertil Morgell och han diskuterar företrädaransvar och skuldsanering.

Efter dessa artiklar följer en rättsfallskommentar där Skatterättsnämnden har tolkat bulvanregeln. Den är skriven av Joanna Bertlin och Nina Isaksson. Åsa Johansson kommenterar därefter Skatteverkets arbete med enhetlig rättillämpning och Rättslig vägledning. Avslutningsvis lyfter Mikael Ek fram aktuell litteratur.

Med förhoppning om givande läsning från ett soligt Marstrand!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...