Innehåll

Skattenytt nr 5 2018 s. 205

Förord nr 5

Kära läsare!

När förordet till det föregående numret skrevs hade jag en förhoppning om att våren snart var på gång. En månad senare kan jag konstatera att vi fortfarande har både minusgrader och snö, i alla fall i den del av landet där jag befinner mig. Det går inte riktigt ihop med att det nu är ljusare kvällar och s.k. sommartid.

Detta nummer inleds med att Mats Tjernberg kritiskt analyserar utomståenderegeln avseende ägare i fåmansföretag. I artikeln argumenteras för att HFD:s praxis rörande tillämpning av regeln är restriktiv, särskilt ifråga om tidsfaktorns påverkan.

Vår redaktionssekreterare Patrik Emblad skriver om HFD:s avgörande från den 12 januari i år, den s.k. golfdomen. Domen innebär att golfspel i vissa former skall ses som en skattefri personalvårdsförmån. I artikeln analyseras också Skatteverkets ställningstagande som publicerats efter domen.

Pernilla Viotti Johansen beskriver i sin artikel de norska ränteavdragsbegränsningarna som infördes 2014. I artikeln beskrivs också den kritik som riktats mot regelverket från EFTA och det, ännu ej realiserade, förslag till förändring som tagits fram av det norska finansdepartementet.

I en rättsfallsanalys kommenterar Stephanie Moustou HFD:s avgöranden från 2018-01-15 i mål 3544-16 och 3547-16. De bägge målen gäller företrädaransvar och det anförs i artikeln att HFD bl.a. genom dessa domar intagit en mer återhållsam syn på begreppet ”grovt oaktsam”.

Kerstin Nyquist skriver i en rättsfallskommentar om utvecklingen i frågan om de svenska skattetilläggens förenlighet med Europakonventionens art. 6. I artikeln analyseras HFD:s avgörande i HFD 2017 ref. 68 och frågan om domstolen har gjort en nyanserad prövning i det enskilda fallet.

På sedvanligt vis avslutar vi med att Mikael Ek presenterar nyutgiven litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...