När detta förord skrivs har vintern återvänt och vädret är klart och kyligt. Att mars räknas som en vårmånad märks inte av. Förhoppningsvis har våren närmat sig när detta nummer når er läsare.

Detta nummer inleds med en omfattande artikel skriven av Hanno Kirsch och Mats Höglund, där de undersöker implementeringen av de EU-rättsliga kraven på företagens hållbarhetsredovisning i tysk och svensk rätt.

I en artikel med ett brett anslag beskriver David Sundén bakgrunden till reformerna på spelmarknaden som nyligen har införts. I samband med reformen infördes också en ny spelskatt och Sundén redovisar vilka överväganden som gjordes i samband med detta.

Pernilla Rendahl recenserar Mariya Senyks doktorsavhandling Territorial Allocation of VAT in the European Union, som försvarades framgångsrikt av författaren den 14 september 2018. Rendahl var fakultetsopponent vid disputationen.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg står för vår sedvanliga uppdatering om mervärdesskatt. De presenterar i bidraget nya avgöranden rörande mervärdesskatt från HFD, SRN och EU-domstolen.

Som vanligt avslutas numret med Autilia Arfwidssons rapport om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson