(KASSAREGISTER)

Undantag under år 2013 för försäljning som registreras i terminalsystem

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-förordningen (2011:1261) följande.

1 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under år 2013 för försäljning som registreras i

  • AB Trav och Galopps (556180-4161) terminalsystem

  • AB Svenska Spels (556460-1812) terminalsystem

  • Ticnet ABs (556401-2887) terminalsystem

  • Tickster ABs (556755-3044) terminalsystem

  • VenuepointABs (556805-2913) terminalsystem (benämnt Biljettforum).

Ikrafträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2012:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013.