Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid- och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

26 200

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

12 300

Tvååring

19 600

Treåring

26 200

Nötkreatur

3 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

8 250

500

8 600

600

8 950

700

9 300

4 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

7 750

500

8 100

600

8 450

700

8 800

5 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Ålder

kr

Under 1 år

3 770

1–2 år

6 210

Över 2 år

8 640

6 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestämmas till lägst 14 kr per kilo levande vikt.

Svin

7 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor) som utgör avelsvin ska bestämmas till lägst 2 340 kr per styck.

8 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

300

Gödsvin 2–4 månader

470

Gödsvin 4–6 månader

840

Gödsvin äldre än 6 månader

1 020

Får

9 §Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för får (baggar och tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

560

50

570

70

570

90

580

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2014.