Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under åren 2016 och 2017 för försäljning som avser sådana lotterier som avses i 20 § lotterilagen (1994:1000). Undantaget avser endast lotterier som sker i en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.