Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 90,93 kr.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

90 kr

frukost

45 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

225 kr

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017.