(KONTROLLUPPGIFT)

SKVFS 2016:13 Skyldighet att lämna kontrolluppgift

(senast ändrad genom SKVFS 2018:16)

Skatteverket föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Undantaget i 25 kap. 1 § 7 skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller inte

  1. person som är bosatt i eller ska beskattas i ett land eller område enligt nedanstående bilaga, eller

  2. person eller enhet för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt bestämmelserna om rapporteringspliktiga finansiella konton i 22 a och b kap. skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:13

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och senare.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:9) om skyldighet att lämna kontrolluppgift.

2017:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2017 och senare.

2018:16

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

  2. Dessa föreskrifter ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2018 och senare.

Bilaga

Albanien

Amerikas förenta stater

Argentina

Armenien

Australien

Azerbajdzjan

Bangladesh

Barbados

Belgien

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Botswana

Brasilien

Bulgarien

Chile

Cypern

Danmark

Egypten

Estland

Filippinerna

Finland

Frankrike

Färöarna

Förenade Arabemiraten

Gambia

Georgien

Grekland

Grönland

Indien

Indonesien

Irland

Island

Israel

Italien

Jamaica

Japan

Kanada

Kazakstan

Kenya

Kina

Korea, Republiken

Kosovo

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malaysia

Malta

Mauritius

Mexiko

Montenegro

Namibia

Nederländerna

Nigeria

Norge

Nya Zeeland

Pakistan

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland

Saudiarabien

Schweiz

Serbien

Singapore

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sri Lanka

Storbritannien

Sydafrika

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tjeckien

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Venezuela

Vietnam

Vitryssland

Zambia

Zimbabwe

Österrike

SKVFS (2018:16)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...