(KONTROLLUPPGIFT)

SKVFS 2016:13 Skyldighet att lämna kontrolluppgift

(senast ändrad genom SKVFS 2018:16)

Skatteverket föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Undantaget i 25 kap. 1 § 7 skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller inte

  1. person som är bosatt i eller ska beskattas i ett land eller område enligt nedanstående bilaga, eller

  2. person eller enhet för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt bestämmelserna om rapporteringspliktiga finansiella konton i 22 a och b kap. skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:13

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och senare.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:9) om skyldighet att lämna kontrolluppgift.

2017:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2017 och senare.

2018:16

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

  2. Dessa föreskrifter ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2018 och senare.

Bilaga

Albanien

Amerikas förenta stater

Argentina

Armenien

Australien

Azerbajdzjan

Bangladesh

Barbados

Belgien

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Botswana

Brasilien

Bulgarien

Chile

Cypern

Danmark

Egypten

Estland

Filippinerna

Finland

Frankrike

Färöarna

Förenade Arabemiraten

Gambia

Georgien

Grekland

Grönland

Indien

Indonesien

Irland

Island

Israel

Italien

Jamaica

Japan

Kanada

Kazakstan

Kenya

Kina

Korea, Republiken

Kosovo

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Makedonien

Malaysia

Malta

Mauritius

Mexiko

Montenegro

Namibia

Nederländerna

Nigeria

Norge

Nya Zeeland

Pakistan

Polen

Portugal

Rumänien

Ryssland

Saudiarabien

Schweiz

Serbien

Singapore

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sri Lanka

Storbritannien

Sydafrika

Taiwan

Tanzania

Thailand

Tjeckien

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Tyskland

Ukraina

Ungern

Venezuela

Vietnam

Vitryssland

Zambia

Zimbabwe

Österrike

SKVFS (2018:16)