Beträffande beskattningsåret 2018, se SKVFS 2017:15.

Skatteverket föreskriver med stöd av 22 kap. 4 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 1 socialavgiftsförordningen (2011:1263) att värdetabeller enligt 11 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande innehåll.1

Område

Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i

Kr/månad

Kr/år

Stor-Stockholm

106

1.275

Stor-Göteborg

97

1.165

Tätorter som ligger i kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare

92

1.109

Tätorter som ligger i övriga kommuner

82

989

Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområden

74

890

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019.