1 §Den preliminära public service-avgiften för kalenderåret 2019 beräknas till 8 876 092 339 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:20

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.