1 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under år 2019 för försäljning av sådana lotterier som enligt 3 kap. 5 § 2 a spellagen (2018:1138) får anordnas på en offentlig nöjestillställning utan krav på licens.

Undantaget avser endast försäljning i en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

2 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under år 2019 för försäljning av bollkastning, pilkastning, skjutning och liknande skicklighetsspel som sker på en offentlig nöjestillställning. Värdet av varje insats för skicklighetsspelet får uppgå till högst 30 kronor och vinsten får endast utgöras av varor till ett värde av högst 750 kronor.

Undantaget avser endast försäljning i en verksamhet som utgör torg- och marknadshandel enligt 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:28

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:25) om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen.