Beträffande bilar med tillverkningsår 2021, se SKVFS 2021:14.

I ställningstagandet Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil redovisas rättelser som berör bilmärkena BMW, Kia och Volvo med tillverkningsår 2022.

I ställningstagandet Bilförmån – komplettering av nybilspriser och jämförbar bil redovisas rättelser som berör två bilmodeller av MG tillverkningsår 2022

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 2 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), 3 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 2 socialavgiftsförordningen (2011:1263) följande om bilar med tillverkningsår 2022.1

Nybilspriser för personbilar

1 §Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2022 bestäms enligt följande.

Lista med personbilar i pdf fr.o.m. 1 november 2022 [red.anm.].

Lista med personbilar i pdf fr.o.m. 1 juli 2022 [red.anm.].

Lista med personbilar i pdf [red.anm].

Nybilspriser för lätta lastbilar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:29

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2022.

2022:3

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2022 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2022.

2022:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2022 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2022.